Foto galerije

Fotografije:

Ante Baranić, Siniša Štrkalj, Matko Biljak, Joško Čelar, Marina Jurković, Drago Knežević,
Hrvatski memorijalno - dokumentacijski centar Domovinskog rata,
Fundus Muzeja grada Šibenika